Общи условия

Общи условия

Тези Общи условия уреждат взаимоотношенията между Продавачът и Потребителите (клиентите), които ползват уебсайта RARA.BG за покупка на стоки. С натискането на обект, картинка, линк (различен от този на Общите условия) или бутон, разположен на уебсайта RARA.BG cе счита, че Вие приемате и сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България.

1. ДЕФИНИЦИИ

„ПРОДАВАЧ” е интернет сайтът RARA.BG, който е собственост на “АТЕС ТРЕЙД” ООД и служи за виртуална платформа за продажба на стоки. Продавачът е лицето, с което Потребителят сключва договор за продажба от разстояние на конкретна стока (артикул) в уеб сайта.

„ПОТРЕБИТЕЛ” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в уеб сайта стоки.

„УЕБСАЙТ” е интернет сайтът RARA.BG, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба и за постигане на съгласие между ПРОДАВАЧ и ПОТРЕБИТЕЛ за поръчка и покупко-продажба на конкретна стока (артикул).

“АТЕС ТРЕЙД” ООД е българска фирма с ЕИК: 160090684,  със седалище в град Пловдив, бул. „България” 166, която създава и поддържа уебсайта rara.bg, предлага и продава стоки и определя настоящите Общи условия, при които се продават стоките. “АТЕС ТРЕЙД” ООД има пълните права едностранно да променя съдържанието на Интернет сайта, както и начините на достъп до него.

„ПОРЪЧКА” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули).

„ДОГОВОР ЗА ПРОДАЖБА” е сключеният от разстояние чрез настоящия уеб сайт договор за покупко-продажба на стока между Продавач и Потребител.

„КУРИЕР” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

„БРОШУРА / ИЗВЕСТИЕ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в уеб сайта стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител.

2.  УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБСАЙТА

2.1. Разглеждането на уебсайта RARA.bg  е напълно свободно и достъпнo.

2.2. Клиентът може да използва сайта, да прави поръчки или да задава въпроси посредством предоставената контактна форма без да има създаден личен профил в сайта.

2.3. В уебсайта RARA.bg  на всяка стока е посочена цената, основните характеристики на стоката и допълнителна информация, целяща подпомагането направата на информиран избор при покупката на продукта.

2.4. Всички посочени на сайта цени са крайни с включен ДДС.

3. ПОРЪЧКА НА СТОКИ

3.1. За да се направи поръчка в уеб сайта, Потребителят трябва да посочи:

3.1.1. валиден адрес на своя електронна поща;

3.1.2. вярно попълнен адрес за доставка на стоката и адрес за фактуриране;

3.1.3. вярно попълнени данни за контакт– две имена, телефон.

3.2. При успешно направена поръчка, Потребителят получава потвърждение на поръчката чрез електронно писмо на посочения от него имейл адрес или по телефона. В потвърждението по имейл се посочва поръчаната стока, датата и часът, в който е направена поръчката.

Поръчката за покупка се счита за предложение от страна на потребителя за сключване на съответен договор за покупко-продажба. Поръчката за покупка не обвързва „АТЕС ТРЕЙД“ ЕООД и уебсайта RARA.BG до момента на нейното потвърждение от АТЕС ТРЕЙД“ ЕООД.

Поръчката за покупка е електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, съдържащо оферта за покупка, съгласно съдържанието на поръчката.

Договорът за покупко-продажба се счита за сключен в момента, в който RARA.BG, “АТЕС ТРЕЙД” ЕООД изпрати електронно потвърждение за приемане на поръчката за покупка на посочения в нея електронен адрес.

След изпратеното електронно потвърждение от RARA.BG , “АТЕС ТРЕЙД” ЕООД поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес.

3.3. В случай, че поръчаната стока не е в наличност, консултантът уведомява Потребителя по имейл или чрез телефонен разговор. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока, или неналичният продукт да бъде изпратен на по-късен етап, поръчката може да бъде анулирана.

3.4. Поръчки в уебсайта RARA.bg  се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

3.5. Поръчки, получени без коректни данни на купувача (Потребителя) или липсващи такива, се анулират.

4. ДОСТАВКА НА ПОРЪЧАНИ СТОКИ

4.1. Доставката се извършва чрез куриер до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен).

Доставката се извършва за сметка на Потребителя.

4.2. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок, Продавачът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

* По желание на клиента може да се ползват и други куриерски компании за доставка. Това желание трябва да е ясно обозначено в полето „Съобщение” към поръчката или в самия Адрес за доставка на поръчката.

5. ПЛАЩАНЕ

5.1. Заплащането при поръчка от потребител може да се извърши чрез:

  • Наложен платеж – плащане в брой на куриера при доставката ( важи само за доставки на територията на България);
  • Чрез банков превод.

5.2. За всяка поръчана стока Потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в уеб сайта към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя динамично.

6. ОТКАЗ ОТ ПОРЪЧКА И ВРЪЩАНЕ

Потребителят може да върне закупените от уебсайта RARA.bg продукти в рамките на 14 дни от датата на закупуването при следните условия:

  • Продуктите да са в оригиналната си опаковка. Опаковката може да бъде отваряна и възглавницата изпробвана.
  • Да няма следи от зацапване.
  • Да бъде включена оригиналната фактура или поръчка, с която Потребителят е получил продуктите (с поръчката си Потребителят получава придружаващ документ – фискален бон при плащане при доставка или фактура по желание);
  • Разходите по връщането на продуктите са за сметка на Потребителя.

Продуктите могат да бъдат заменени с други или да се възстанови стойността им, ако Потребителят не желае замяна. В гореупоменатия случай уебсайта RARA.bg  възстановява стойността на продуктите, без стойността на доставката. Всички суми, платени при доставкa, се възстановяват по обсъден с Потребителя начин в срок до 14 дни от датата, на която Потребителят е уведомил за неговия отказ от поръчка.

Адрес за връщане на продукти: „АТЕС ТРЕЙД” ООД,Пловдив 4004, Ул.”Васил Левски” № 144, Тел: +359 (0) 896 614 514, 897 823 460.

7. УСЛОВИЯ ЗА КОПИРАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Цялата информация, публикувана в уебсайта RARA.bg  е собственост на „АТЕС ТРЕЙД” ООД, в т.ч. снимки и описания на артикули. Уеб сайтът дава право на собственици на други сайтове и потребители да публикуват връзки към уебсайта RARA.bg .

7.2. Забранява се копирането на текстове и снимки от уебсайта RARA.bg и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие на „АТЕС ТРЕЙД” ООД или да се цитира източникът, като се постави следният текст: „Източник: уебсайт за възглавници с естествени пълнежи RARA.bg   следва да има линк към уебсайта RARA.bg.

8. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Отговорност за недостатъци на стоката, за изпълнение на договора за продажба от разстояние, както и за възстановяване на платени суми, носи Продавачът на стоката.
8.2. „АТЕС ТРЕЙД” ООД не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на уебсайта информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост.

9. ОБРАТНА ВРЪЗКА

9.1. Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с RARA.bg., за да поставя въпроси, да прави предложения и да получава информация.

Връзка може да се осъществи чрез изпращане на имейл през контактната форма в сайта или чрез обаждане на телефонен номер +359 (0)897823460

10. СПОРОВЕ. АЛТЕРНАТИВНО РЕШАВАНЕ НА СПОРОВЕ

Надзорен орган за защита правата на потребителите в България е Комисията за защита на потребителите с адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6;  тел.: (02) 980 25 24; факс: (02) 988 42 18; гореща линия: 0879881572 ; уебсайт: www.kzp.bg.

При спорове относно задължения, произтичащи от договори за онлайн продажби, при които не е постигнато споразумение, Потребителят може да отнесе спора към органите за алтернативно решаване на потребителски спорове (АРС) при условията и по реда на чл.181а и сл. от ЗЗП. Допълнителна информация за алтернативното решаване на потребителски спорове е предоставена в уебсайта на Комисията за защита на потребителите на адрес https://kzp.bg и в платформата за онлайн решаване на спорове ОРС.

Настоящите Общи условия са приети от управителя на . „АТЕС ТРЕЙД” ООД  и последната промяна в тях е от 23.08.2019г.